VEŠTENIE LÁSKY VÝSLEDOK

09.02.2021

VEŠTENIE LÁSKY VÝSLEDOK

Máme tu výsledok kartičiek anjelov lásky. O týždeň ďalšie samoveštenie 😉


Ak ste si vybrali prvú kartičku:

Odlúčenie vám hovorí, že anjeli pomáhajú aj v dobe, keď ste bez partnera. Karta vám prichádza ako znamenie anjelskej pomoci, keď prežívate obdobie jeden bez druhého. Vo chvíľach, kedy ste od seba vzdialení, vám anjeli pomôžu vyplniť čas zdravými aktivitami, čo pomôže vášmu budúcemu vzťahu. Táto karta môže poukazovať na dočasné osamotenie, napríklad, keď ste sami a keď sa pripravujete na nový vzťah.

Ak ste si vybrali druhú kartičku:

Vyriešenie rodinných záležitostí. Odpoveďou na modlitby týkajúce sa milostného života sú určované vašimi pocitmi k rodičom. Anjeli lásky vedia, že by vám pomohlo, keby ste sa zbavili dávneho hnevu voči ním alebo jednému z nich. Je to lebo vaše city k rodičom ovplyvňujú výber partnera i spôsob chovania sa k nemu.

Môžete požiadať anjelov, aby vám pomohli začať s odpustením. Odpustiť neznamená zabudnúť a schváliť zlé chovanie otca alebo matky. Je to skôr forma hlbokej emočnej detoxikácie. Znamená to: ,,už nebudem ďalej nosiť jedovatú energiu vo svojej mysli a vo svojom tele."

Keď v sebe nájdete vnútorný mier voči svojim rodičom, nebudete mať už potrebu priťahovať nezdravé modely vzťahov ani nevhodných partnerov, ktorými si liečite citové rany. Prospeje to vašim vzťahom ku všetkým, i k vám samím.

PS: Toto veštenie nie je 100% a nenahrádza pravý výklad ale aspoň si zistíte svoje schopnosti :)