KONTAKT

Šťastie ľudí je aj mojim potešením, preto budem rada, keď mi napíšete ;)

PS: veštím prostredníctvom videa, ku ktorému sa viete prinavrátiť. Neveštím osobne.

Instagram

Youtube