Human design

27.02.2024

Human design je komplexný systém sebapoznania, ktorý kombinuje rôzne staroveké a moderné poznatky, ako astrológiu, I-ťing, čakry a kabalu. Pomáha nám pochopiť naše jedinečné vnútorné nastavenie, naše dary a talenty, ale aj naše slabosti a výzvy.

Základy human designu:

9 centier: 9 energetických centier v tele, ktoré ovplyvňujú rôzne aspekty nášho života, ako napríklad zdravie, emócie, sebavedomie, kreativitu a vzťahy.

4 typy: 4 základné typy energie (manifestor, generátor, projektor a reflektor), ktoré určujú náš spôsob fungovania a interakcie so svetom.

Profily: 64 kombinácií 6 typov línií a 6 typov krížov, ktoré ovplyvňujú našu životnú cestu a poslanie.

Brány a kanály: 64 brán a 36 kanálov, ktoré predstavujú rôzne aspekty našej osobnosti a potenciálu.

Vnútorná autorita: Individuálny zdroj smerovania a rozhodovania, ktorý nám umožňuje žiť v súlade s našim autentickým ja.

Výhody human designu:

Sebapoznanie: Lepšie pochopenie seba samého, svojich silných a slabých stránok, potrieb a túžob.

Rozhodovanie: Naučíte sa robiť rozhodnutia v súlade so svojou vnútornou autoritou, čím sa zvýši vaša sebaistota a životná spokojnosť.

Vztahy: Lepšie pochopenie dynamiky vo vzťahoch a ako budovať harmonickejšie a naplňujúcejšie partnerstvá.

Kariéra: Objavte svoje skryté talenty a potenciál a nájdite si prácu, ktorá vás bude napĺňať.

Životná cesta: Zistite, aké je vaše životné poslanie a ako ho môžete naplniť.

Human design nie je náboženstvo ani veštecký systém. Je to nástroj, ktorý vám môže pomôcť na ceste sebapoznania a žitia autentického a naplňujúceho života.