ASTROLOGICKO-NUMEROLOGICKÝ ROZBOR

21.02.2022

ZADARMO K VIP ODBLOKOVANIAM (LÁSKY/VŠETKÝCH OBLASTÍ)

Chceli by ste vedieť, kedy máte najväčšiu šancu spoznať svoju lásku a poprípade, či partner/ka ktorú máte osudové partnerstvo? Chcete vedieť, kedy treba spraviť najlepší biznis/ či kedy je najlepší čas nájsť si lepšiu prácu? Chcete vedieť svoje silné a slabé stránky, čo si sudičky pre vás v živote pripravili?

Taktiež v ktorých rokoch tam máte dobré energie a kedy si máte dávať pozor? To všetko pozrieme práve v tomto komplexnom rozbore :)

Množstvo klientov bolo očarených, ako je možné toto všetko zistiť a odpoveď je dátum a čas narodenia :)

Preto ak máte záujem, budem od vás potrebovať váš dátum narodenia a miesto narodenia, celé meno a priezvisko.

Pozriem vám:

1.Rozbor vás na základe dňa narodenia

2.Vaše skryté ja

3.Prácu a nadanie

4.Známe osobnosti narodené v rovnaký dátum ako vy

5.Numerológia vášho dátumu narodenia

6.Numerológia vášho mena

7.Lásku a medziľudské vzťahy na základe vášho dátumu narodenia

8.Láska a priateľstvo, s akými ľuďmi sa máte stýkať

Pozriem vám Číslo osudu

Číslo osudu je dôležitou súčasťou našich životov. Vypočítava sa z dátumu narodenia, a tak nemôže byť na rozdiel od nášho mena zmenené. Číslo osudu je darom z kozmu, ktorý sme obdržali a ktorý nám pomáha v našom rozvoji.

Číslo osudu obsahuje rozsiahle vesmírne dedičstvo (karmu) existujúceho človeka. V karme sú ukryté hlavné skúšky, ktoré nás v tomto prevtelení čakajú, naše poslanie a ponaučenie, ktoré sa máme naučiť, a taktiež čo máme prekonať. Nájdeme tu taktiež úlohy, nadanie a schopnosti, ktoré by sme mali v tomto živote zlepšiť.

Číslo osobnosti

Každé meno má veľmi typické vibrácie. Jednotlivé písmenká sú spojené s určitým číslom a každý má svoj význam. Tento význam prepožičiava každému menu jeho vlastné vibrácie. Ty sú stále s nami a s našimi blízkymi a pri stretnutiach dochádza k ich rezonácii. Vypočítava sa podľa mriežky, ktorá obsahuje čísla a písmená. Ku každému písmenu prislúcha hodnota, ktorá sa pripočíta a spoločný výsledok je číslo osobnosti.

Číslo skrytej podstaty

Energia čísla skrytej podstaty je darom, ktorý si prinášame a ktorý je zakotvený v našej duši. Toto číslo ukazuje rozvoj, ktorý sme zaznamenali v minulom živote. Tento vývoj je pre nás prínosom i v súčasnom živote a je potrebné, aby sme si ho uvedomili, lebo inak by sme museli opakovať ,,ročník". Ak neveríte na reinkarnáciu (znovuzrodenie), tak si môžete interpretovať toto číslo ako vnútornú silu alebo ako dar z nebies.

Číslo skrytej podstaty odhaľuje našu skutočnú osobnosť, to najvnútornejšie, naše pocity, vlastné záujmy a sklony. Upozorňuje nás na to, čím sme v našom vnútornom JA. Túto časť osobnosti dobre poznáme len my sami. Len určitých ľudí, ktorí nám stoja skutočne blízko, necháme nahliadnuť do svojho srdca.

Súhrnne číslo skrytej podstaty nám ukazuje:

  • To najvnútornejšie, čo v sebe skrývame, ako sa cítime a ako vidíme sami seba.
  • Náš skrytý potenciál.
  • Motivácia, ktorá podporuje našu prácu.
  • Náš emocionálny vzťah k ľuďom a udalostiam

Aj dni, kedy máte najvhodnejší čas meniť veci, spoznať lásku a podobne ;)

Teším sa na vás :)

Dominika - Pravá veštba