Anjeli strážny podľa dátumu narodenia

29.11.2022

Keď sa narodíme, je nám pridelený anjel strážny, ktorý nad nami bdie a snaží sa nás varovať pred nebezpečenstvom. 

Tu je prehľad anjelov na jednotlivé dni ;)

1.1.- 5. 1. - NEMAMIÁŠ - Ochranca múdrych, odvážnych a zodpovedných. Vyznačujú sa rozhodnosťou, vysokou inteligenciou a nikdy sa nevzdávajú. Sú tvoriví, baví ich skúmať a objavovať nové možnosti. Ľahko odolávajú problémom a málokedy sa unavia. Pri práci používajú zdravý rozum a veci chápu do hĺbky. Majú dobré srdce a radi sa starajú o druhých.

6. 1. - 10. 1. - JEJLAEL - Jeho chránenci majú rozvinutú intuíciu a presné myslenie. Sú mimoriadne inteligentní, pracovití, a extrémne dôslední. Vďaka tomu patria medzi uznávaných odborníkov vo svojom obore a majú vysoký vplyv. Jejael ich upokojuje a pomáha reagovať primerane, keďže majú výbušnú povahu.

11. 1. - 15. 1. - HARACHEL - Obdarúva plodnosťou a intelektom. Jeho chránenci sú mimoriadne pracovité a cieľavedomé osoby, ktoré vždy dosiahnu to čo chcú. Vyznačujú sa zodpovednosťou, múdrosťou a talentom. Radi sa zdokonaľujú vo svojich schopnostiach a sú predurčení k veľkým úspechom.

16. 1. - 20. 1. - MITZRAEL - Ľudia pod jeho ochranou sa vyznačujú duchaplnosťou a nadpriemernou inteligenciou. Sú nezvyčajne telesne obdarení a fyzicky zdatní. Vyznačujú sa tiež mimoriadnou duševnou silou. Vďaka týmto vlastnostiam žijú dlhým a spokojným životom.

21. 1. - 25. 1. - UMABEL - Chráni citlivých a zaľúbených. Jeho chránenci veľmi silno prežívajú emócie, hlavne tie spojené s láskou. Ľahko sa zaľúbia, vďaka čomu majú bohatý ľúbostný život, niekedy až hriešny. Priateľstvo je pre nich nesmierne cenné.

26. 1. - 30. 1. - JAHHEL - Sú to pokojní a čestní ľudia, ktorí sa vyhýbajú konfliktom. Najviac si cenia ticho a samotu, v takomto prostredí sa im najlepšie funguje. Zároveň sa vyznačujú dobrou náladou a priateľstvom, pre čo sú medzi svojimi známymi obľúbení. Veci, ktoré v živote majú, neberú ako samozrejmosť, ale vážia si ich a sú skromní.

31. 1. - 4. 2. - ANNAUL - Bohato obdarúva svojich chránencov vo všetkých smeroch. Zvyčajne žijú spokojným a plnohodnotným životom. Dobre vedia narábať s financiami a dokážu sa hlboko sústrediť. Majú bystrého ducha a medzi známymi sú obľúbení vďaka svojej dobrej nálade a osobnému čaru.

5. 2. - 9. 2. - MEHRIEL - Patrón umenia a talentu. Jeho chránenci sú výnimočne tvoriví a kreatívni ľudia s bohatou obrazotvornosťou, ale aj praktickým myslením. Darí sa im vo všetkých umeleckých smeroch - maľovanie, hudba, písanie. Takisto majú vynikajúci rečový prejav a bohatú slovnú zásobu.

10. 2. - 14. 2. - DAMABIÁŠ - Ochranca pred zlými silami. Ľudia pod jeho ochranou to v živote nemajú vždy ľahké, ale za akékoľvek ťažkosti v živote budú odmenení. Sú to bádatelia, baví ich objavovanie a odhaľovanie tajomstiev. Vyznačujú sa vysokou inteligenciou a dobrým srdcom.

15. 2. - 19. 2. - MANAKEL - Patrón snov a dobrého spánku. Svojim chránencom pomáha zlepšovať sa a pracovať na sebe. Ľudia im dôverujú, sú to zodpovedné a priateľské osoby. Sú citliví a majú dobré srdce. Taktiež sú chránení pred zlom, ktoré Manakel pomáha naprávať.

20. 2. - 24. 2. - EJAEL - Je utešiteľ. Jeho chránenci sú optimistickí ľudia, ktorí vedia za každých podmienok vidieť svet kladne. Majú radi tiché a pokojné prostredie, kde sa cítia pohodlne. Nie sú sebeckí, práve naopak, veľmi radi obdarúvajú svojich priateľov.

25. 2. - 29. 2. - HABUIÁŠ - Sú to veľmi šikovní ľudia vo všetkých oblastiach, a v každej pre ktorú sa rozhodnú dosiahnu úspech. Svoje okolie rozveseľujú a dodávajú mu pozitívnu náladu, prečo sú medzi ľuďmi sú obľúbení. Vyznačujú sa osobitým šarmom.

3. - 5. 3. - ROCHEL - Svojich chránencov vedie svojim svetlom k objavovaniu vecí, ktoré stratili, ale aj k sebapoznaniu. Pomáha im nájsť silné stránky a skrytý talent. Vďaka nemu sa stávajú sami sebou.

6. 3. - 10. 3. - JABAMIÁŠ -Jeho chránenci majú jemnú dušu a vedia oceniť všetko krásne. Sú to citliví, a zároveň veľmi bystrí a inteligentní ľudia. Sú mimoriadne cieľavedomí, čo im napomáha k tomu, aby vždy dosiahli to, čo si stanovia. Vedia sa bez problémov a v každej situácii sústrediť

11. 3. - 15. 3. - HAJAIEL -Ochranca spravodlivých. Jeho chránenci neznášajú neprávosti a obhajujú tých, ktorí to potrebujú. Majú silne rozvinutú intuíciu, a aj sa ňou neboja riadiť. Sú chránení pred nepriaznivými situáciami a zlými ľuďmi. V živote majú zaručené víťazstvo a harmóniu.

16. 3. - 20. 3. - MUMIÁŠ -Zaisťuje mimoriadne úspešný život. Jeho chránenci sa vyznačujú rozhodnosťou a priamočiarosťou, vďaka ktorým dotiahnu všetky veci do úspešného konca. Sú spontánni a citovo založení. Vyznačujú sa dobrým zdravím a dlhým životom.

21. 3. - 25. 3. - VEHUIÁŠ - Pomáha svojim chránencom konať múdro a rozvážne. Sú to nadpriemerne nadaní a tvoriví ľudia, ktorí dosiahnu úspech v každej činnosti, do ktorej sa pustia. Špeciálne vlohy majú najmä na umenie a vedu. Nie sú sebeckí, radi doprajú aj iným ľuďom. Ľahko sa zaľúbia a intenzívne prežívajú všetky city. Idú svojou vlastnou cestou a nič ich nezastaví.

26. 3. - 30. 3. - JELIEL - Sú to verní a čestní ľudia, ktorí sú zároveň romanticky založený. Ak sú krivo obvinení, Jeliel im pomôže zvíťaziť. Sú spravodliví a ušľachtilí, prinášajú harmóniu do konfliktného a chaotického prostredia. Sú plní ideálov. Vyznačujú sa múdrosťou a sú presvedčiví.

31. 3. - 4. 4. - SITAEL - Obdarúva výnimočnou inteligenciu a pracovitosťou a chráni pred krivdami. Jeho chránenci sú nestranní a vedia bez problémov a zmierlivo riešiť konflikty. Bojujú proti nespravodlivosti a bezpráviu, sú spravodliví a ušľachtilí. Vďaka svojej snaživosti a usilovnosti vedia úspešne dotiahnuť veci do konca a vedia šikovne narábať s financiami.

5. 4. - 9. 4. - ELEMIÁŠ - Jeho chránenci majú nevšedné vodcovské schopnosti, ktoré z nich robia skvelých nadriadených a zamestnancov na vedúcich pozíciách. Majú reálny pohľad na svet ktorý im pomáha objektívne zhodnotiť situáciu, vďaka čomu si vedia vyberať správnych zamestnancov. Sú múdri a všímaví, vedia objaviť nedostatky a navrhnúť nápravu.

10. 4. - 14. 4. - MAHASIÁŠ - Napomáha svojim chránencom bez problémov prekonávať prekážky. Život si užívajú plnými dúškami, sú veselí a spoločenskí, v kolektíve obľúbení. Vedia sa ľahko a intenzívne zaľúbiť. Majú rodené vodcovské schopnosti, v pracovnej sfére dosahujú úspech a vyznačujú sa veľkou mocou.

15. 4. - 20. 4. - LELACHEL -Sú to milé, láskavé osoby s dobrým srdcom, za čo si ich druhí ľudia vážia a majú ich radi. Sú nesmierne talentovaní, najmä v umení, ale aj vo vedných disciplínach. Sú mimoriadne svedomití a pracovití, čo im pomáha k tomu, aby v týchto oblastiach dosiahli úspech a získali slávu a bohatstvo. Niekedy sú ich ciele až prehnané a sú ochotní využiť aj nečestné cesty k ich dosiahnutiu.

21. 4. - 25. 4. - AKAIÁŠ - Jeho chránenci sú chápaví, múdri, a takými ľuďmi sa aj radi obklopujú. Sú trpezliví, starostliví a majú ochranárske vlohy. Radi chodia do prírody kde odhaľujú jej tajomstvá. Sú mimoriadne svedomití a pracovití čo napomáha k tomu, aby zvládli vyriešiť všetky náročné úlohy.

26. 4. - 30. 4. - KACHETEL - Svojich chránencov obdarováva nesmiernym šťastím a požehnaním. Majú radi prírodu a všetko s ňou spojené, preto radi žijú mimo civilizácie, na vidieku. Takisto radi pracujú v tejto sfére, najčastejšie v poľnohospodárstve. Žijú šťastným harmonickým životom a ak aj natrafia na niečo zlé, obráti sa to na dobré.

1. 5. - 5. 5. - HAZIEL - Ľudia pod ochranou Haziela žijú v láske a odpustení. Majú konfliktnú povahu, ale ak na tom popracujú, budú žiť šťastným a spokojným životom. Sú čestní a snažia sa za každých okolností splniť to, čo sľúbili. Sú diplomatickí a snažia sa udržiavať dobré vzťahy, hlavne ak sa jedná o vplyvné osoby. Hlboko si vážia priateľstvo.

6. 5. - 10. 5. - ALADIÁŠ - Svojim chránencom prináša dobré zdravie a šťastie, ktoré zasahuje aj ich blízkych. Sú usilovní, spoľahliví a spravodliví. Okolie si ich pre tieto vlastnosti váži. Nelipnú na minulosti a sú schopní vydať sa ďalej a neobzerať sa za sebou. Sú schopní urobiť všetko pre to, aby zmenili svoj život k lepšiemu.

11. 5. - 15. 5. - LAUVIÁŠ - Ľudia pod jeho ochranou sú mimoriadne talentovaní a kreatívni. Majú nesmierne bohatú fantáziu. Sú veselí, oplývajú zmyslom pre humor, ktorý však môže byť niekedy až mierne nepríjemný. Vo svojom odbore sú veľmi úspešní, za čo získavajú slávu a obdiv. Takisto sa im darí po finančnej stránke. Pozor si však musia dávať na to, aby nepodľahli závisti a arogantnosti.

16. 5. - 20. 5. - HAHAIÁŠ - Svojich chránencov pomáha navádzať na správnu cestu a zabraňuje tak nepriaznivému osudu. Stará sa o ich sny a ozrejmuje im tajomné a záhadné súvislosti. Takisto im pomáha vidieť najlepšie riešenie. Jeho chránenci sa vyznačujú dobrou náladou a vyberaným správaním. Sú dobrosrdeční a čestní, často druhým ľuďom nezištne pomáhajú.

21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL -Jeho chránenci sú dôveryhodní a šikovní ľudia, ktorí nemajú problém splniť každú úlohu a dosiahnuť to, čo chcú. Sú zdatní v komunikácii a vedia ľudí manipulovať. Oplývajú výbornou pamäťou, sú zodpovední a priateľskí. Majú radi harmóniu, preto si zakladajú na usporiadanom a pokojnom súžití s partnerom.

26. 5. - 31. 5. - MEBACHEL - Nad svojimi chránencami drží ochrannú ruku a pomáha im žiť slobodne a bez strachu. Sú spravodliví a snažia sa chrániť tých, čo boli krivo obvinení. Neznášajú neprávo nedodržiavanie základných ľudských práv. Vážia si pravdu, nerozširujú klamstvá a klebety. Mebachiel ich ochraňuje pred zlodejmi a pomáha im nájsť to, čo stratili.

1 - 5. 6. - HARIEL -Ľudia pod jeho ochranou prežívajú šťastný a naplnený život. Sú citliví, inteligentní a kreatívni, vďaka čomu sa im mimoriadne darí na poli umenia a vedy. Hravo vyriešia akékoľvek problémy. Vyznačujú sa vysokou morálnou silou a duševnou čistotou.

6. 6. - 10. 6. - HAKAMIÁŠ - Sú to silné osobnosti a rodení vodcovia. Sú mimoriadne čestní a za každých okolností sa snažia splniť to, čo sľúbili. Druhým pomáhajú k tomu, aby neboli utláčaní. Sú odvážni, priamočiari, a vyznačujú sa zmyslom pre humor. Anjel strážny im v živote zaručuje víťazstvo a chráni pred zradou.

11. 6. - 15. 6. - LAUVIAS - Obdarúva vysokou intuíciou, vďaka čomu sú jeho chránenci schopní vidieť pravú podstatu vecí. Majú mimoriadne vyvinuté rozumové schopnosti a všetko čo si zaumienia aj dosiahnu. Všetky zážitky prežívajú hlboko a emotívne a naplno si ich uvedomujú.

16. 6. - 21. 6. - KALIEL - Svojich chránencov nabáda k tomu, aby za každých okolností hľadali pravdu. Pomáha im v nešťastných situáciách a chráni ich, ak boli krivo obvinení. Jeho chránenci majú mimoriadne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť a vedia rozoznať kedy človek klame. Musia si však dávať pozor aby tieto vlohy nevyužívali na nečestné ciele.

22. 6. - 26. 6. - LEUVIÁŠ - Ľudia ktorých ochraňuje sú príjemní a okúzľujúci ľudia a vyznačujú sa šarmom a osobným čarom. Sú citliví a romanticky založení. Majú rozvinutú pamäť a rozumové schopnosti. Správajú a rozprávajú sa jasne, bez zbytočných komplikácií.

27. 6. - 1. 7. - PAHALIÁŠ - Vedia sa mimoriadne sústrediť a sú nezastaviteľní v ceste za dosiahnutím toho, čo si zaumienili. Sú usilovní a kladú na seba a svoje okolie vysoké nároky. Taktiež sú čestní a majú dobré srdce, radi obdarúvajú druhých.

2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL -Patrón vedy. Jeho chránenci sú mimoriadne úspešní ľudia vo všetkých smeroch. Všetko sa im darí, a aj z ťažkých situácií sa vedia ľahko vymaniť. Excelujú vo vedných odboroch- filozofia, astrológia, matematika.

7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL -Sú mimoriadne tvoriví a majú prirodzený talent na podnikanie a obchod. Sú rečovo obdarení, čo z nich robí dobrých diplomatov. V profesijnom živote sú úspešní a dosahujú slávu. Vedia dobre narábať s financiami.

12. 7. - 16. 7. - MELACHEL -Ľudia pod jeho ochranou majú radi prírodu, kde aj radi trávia čas. Často ju používajú aj ako liek, keďže ich zaujíma zdravie. Majú rozvinuté rozumové schopnosti a logiku. Sú pozitívne naladení, tvoriví a nemajú problém s rozhodovaním.

17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ -Vládne nad božou milosťou. Svojich chránencov privádza na správnu cestu a pomáha im dostať sa z ťažkostí v ktorých sa ocitli. Dodáva im duševnú silu a pomáha žiť v pravde.

23. 7. - 27. 7. - NITAIÁŠ -Jeho chránenci radi utekajú preč od hluku a civilizácie. Najradšej majú tiché a pokojné prostredie kde môžu byť sami. Baví ich odhaľovanie záhad a veria svojej intuícii a snom. Sú atraktívni a šarmantní spoločníci.

28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ -Ľudia pod jeho ochranou majú mimoriadny talent pre politiku a ekonómiu. Často sú zamestnaní ako vyslanci, diplomati či misionári. Sú chápaví, vnímajú svoje okolie a ľahko sa rozhodujú. Háiáš im pri výkone zamestnania poskytuje ochranu.

2. 8. - 6. 8. - JERATEL -Jeho chránenci sú mimoriadne nadaní a inteligentní. Ľahko sa prispôsobia a vynikajú pokojnou a nenásilnou povahou. Sú spravodliví a nemajú pochopenie pre lži a ohováranie. Vyžarujú okolo seba pozitívnu energiu.

7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ -Obdarúva zdravým rozumom a logickým úsudkom. Jeho chránenci nekonajú impulzívne, ale všetko si dopredu dôkladne premyslia. Sú opatrní, vďaka čomu sa im darí žiť dlhým, zdravým a plnohodnotným životom bez väčších úrazov či tragédií.

13. 8. - 17. 8. - REIJEL -Jeho chránenci sú duchovne založení, zaujímajú sa o náboženstvo, filozofiu či meditáciu. Sú to silné osobnosti s rozvinutou intuíciou, ktorej dôverujú. Sú cieľavedomí a s ľahkosťou dosahujú svoje ciele. Reijel ich chráni pred zlými vplyvmi.

18. 8. - 22. 8. - OMAEL -Ovplyvňuje plodnosť a rozmnožovanie. Svojim chránencom prináša pevné zdravie, radosť zo života a ľahkosť s počatím. Vyznačujú sa sebadôverou a rozhodnosťou. Sú rozumní a pracovití, vďaka čomu dosahujú úspech a získavajú vplyv.

23. 8. - 28. 8. - LEKABEL -Sú nadpriemerne talentovaní a plní ideálov. Sú svedomití a pracovití, v živote dosahujú úspech. Excelujú vo vedných odboroch, predovšetkým astronómii a matematike. Hravo vyriešia všetky problémy a zaujímajú sa o duchovno.

29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ -Vyznačujú sa výnimočným citom pre spravodlivosť. Často sú zamestnaní v súdnictve alebo na polícii. Sú čestní a objektívni a majú veľmi dobrú pamäť. Sú mimoriadne vnímaví, čo im pomáha správne vyhodnotiť situáciu a postupovať správne a spravodlivo.

3. 9. - 7. 9. - JEHUIÁŠ - Jeho chránenci sú verní svojim zásadám a nedajú sa podplatiť. Svoju prácu milujú a intuitívne sa vedia vyhýbať prekážkam, ktoré ich spomaľujú na ceste k vytúženému cieľu. Sú to silné osobnosti a nemajú radi krivdy a zrady, snažia sa proti nim bojovať.

8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ -Sú známi pre svoj mimoriadny talent a pracovitosť. Vyznačujú sa svedomitosťou a kvalitou svojej práce. Sú verní a zodpovední, za čo ich majú ľudia radi. K druhým sa správajú slušne a s úctou. Majú dobré srdce a pre druhých sú oporou.

13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ -Vládne nad zmierením. Ľudia pod jeho ochranou sú dobrosrdeční a priateľskí. Milujú harmonické prostredie, preto sa snažia žiť pokojným a bezkonfliktným životom. Snažia sa odpúšťať a zmierovať druhých. Sú húževnatí a cieľavedomí. Radi sa starajú o druhých a sú oddaní.

18. 9. - 23. 9. - MENADEL -Jeho chránenci sú obdarení estetickým cítením a majú vynikajúci vkus. V pracovnej sfére sa im darí a majú výnimočné talent na financie. Dožívajú sa vysokého veku a život si naplno užívajú. Sú starostliví a radi obdarúvajú druhých.

24. 9. - 28. 9. - ANIEL -Patrón cnosti. Svojim chránencom pomáha žiť mravne a chráni ich pred zlými vplyvmi. V živote dosahujú úspech, a aj z nepríjemných situácií sa im darí bez problémov vykĺznuť. Sú čestní a žijú bezúhonným životom. Vyznačujú sa pracovitosťou a pevnou vôľou, radi zdokonaľujú svoje schopnosti .

29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ -Ľudom pod svojou ochranou pomáha dostať sa do rovnováhy, krotí živly v ich tele. Pomáha im pri hľadaní pravdy. Jeho chránenci sú múdre a silné osobnosti, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou príťažlivosťou. Zvyčajne vedú šťastný a pokojný život.

4. 10. - 8. 10. - REHAEL -Má vplyv na zdravie a rodičovskú lásku, pomáha s liečením chorôb. Ľudia pod jeho ochranou sa dožívajú vysokého veku a vyznačujú sa pevným zdravím. Sú to rojkovia a príjemní spoločníci. Ľahko sa rozhodujú, sú cieľavedomí, niekedy až tvrdohlaví.

9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL -Svojim chránencom pomáha dosiahnuť duševnú rovnováhu a zbaviť sa stresu. Chráni ich pred nepriateľmi a pomáha žiť slobodne. Sú tvoriví, nadaní a vyznačujú sa bohatou slovnou zásobou. Excelujú vo všetkých druhoch umenia, ale hlavne v literatúre a výtvarníctve.

14. 10. - 18. 10 - HAHACHEL - Majú pevne stanovené hodnoty a vedia, čo je v živote dôležité. Snažia sa vyhýbať konzumnému a materialistickému spôsobu života, ktorým opovrhujú. Tieto názory nie sú vždy stretnuté s pochopením okolia a môžu byť pre ne napádaní. Sú inteligentní a láskaví, radi obdarúvajú druhých.

19. 10. - 23. 10. - MIKAEL - Vládne nad spravodlivosťou a milosrdenstvom. Jeho chránenci sa snažia zabezpečiť pre seba a svoje okolie to najlepšie. Sú chápaví a majú rozvinuté logické myslenie. Snažia sa žiť čestným životom, bojujú proti sprisahaniam a pátrajú po pravde. Sú dobrosrdeční a radi sa starajú o druhých.

24. 10. - 28. 10. - VEVALIÁŠ - Pomáha bojovať proti nepriateľom. Jeho chránenci sú bojovníci a víťazi. Občas musia bojovať sami so sebou, ale ich odmenou je sloboda, mier a láska. V živote ich postretne mnoho hraničných situácií, ale z každej vedia vyťažiť to najlepšie a využiť to vo svoj prospech. Pre seba a svojich blízkych vedia vydobiť všetko potrebné pre pokojný a prosperujúci život.

29. 10. - 2. 11. - JELAHIÁŠ - Vládne nad víťazstvom. Jeho chránenci majú v živote nesmierny úspech. Sú vplyvní a sebavedomí, niekedy až arogantní. Oplývajú energiou a sú neskrotní. Vyznačujú sa svojimi vyhranenými názormi. Sú citliví a hlboko prežívajú emócie.

3. 11. - 7. 11. - SEALIÁŠ - Ľahko a radi sa učia nové veci. Sú vytrvalí a cieľavedomí, vždy dosiahnu to, čo si zaumienia. Vyznačujú sa tvorivou energiou, ktorá povzbudzuje nielen ich, ale aj ľudí v ich okolí. Zvyčajne sú mimoriadne obľúbení. Ak ich v živote stretne nešťastie alebo poníženie, Sealiáš ich povzbudí a postará sa o nich.

8. 11. - 12. 11. - ARIEL - Vyznačujú sa mimoriadnou intuíciu a vnímavosťou. Niekedy sú schopní vidieť v snoch do budúcnosti. Baví ich odhaľovanie tajov prírody a duchovných pokladov. Sú presvedčiví a hravo riešia problémy. Sú známi svojou príťažlivosťou.

13. 11. - 17. 11. - ASALIÁŠ - Patrón pravdy. Jeho chránenci vždy dosiahnu úspech. Neznášajú klamstvá a neprávosti, preto pracujú na tom, aby vždy vyšla pravda najavo. Tú vedia okamžite rozpoznať a je pre nich inšpirujúca. Sú vnímaví, dôslední a majú nadpriemerne vyvinutú pamäť.

18. 11. - 22. 11. - MICHAEL - Vo svojich chránencoch vzbudzuje vernosť a priateľstvo. Zvyčajne sú oddaní, či už v priateľstve alebo manželskom zväzku. Vyznačujú sa mimoriadnou príťažlivosťou a šarmom, s opačným pohlavím majú dobré vzťahy. Oplývajú tvorivým nadaním, vedia sa hlboko sústrediť a byť produktívni. Majú rozvinutú intuíciu a radi podľa nej konajú. Sú obľúbení pre svoj zmysel pre humor.

23. 11. - 27. 11. - VEHUEL -Sú to príjemní a dobre naladení ľudia, ktorí si užívajú každý okamih. Tešia sa z drobností a všetko sa im zdá krásne a strhujúce. Anjel strážny dbá na to, aby ľahko prekonávali prekážky ktoré sa im postavia do cesty a chráni ich pred nešťastím a negatívnymi emóciami.

28. 11. - 2. 12. - DANIEL -Pomáha pri rozhodovaní. Jeho chránenci sú známi pre svoju bystrosť a výrečnosť. Majú bohatú slovnú zásobu a výbornú pamäť, vďaka čomu sa im darí na poli práva. Taktiež majú mimoriadne nadanie na obchodovanie. Sú vnímaví a vedia správne posúdiť situáciu.

3. 12. - 7. 12. - HAHAZIÁŠ -Sú to rodení objavitelia. Radi odhaľujú tajomstvá a skúmajú záhady. Fascinuje je ich najmä príroda a medicína. Neradi konajú podľa zaužívaných pravidiel, sú inovátori - skúšajú nové a netradičné spôsoby a metódy. Vďaka ich výnimočnému spôsobu myslenia často vynájdu alebo objavia niečo nové, a sú prospešní pre spoločnosť. Takisto sa vyznačujú pevným zdravím - telesným aj duševným.

8. 12. - 12. 12. - IMAMIÁŠ -Často lipnú na minulosti a majú sklon byť depresívni. Anjel strážny im pomáha zbaviť sa vecí, čo ich ťažia a negatívnych pocitov. Potom sú schopní pohnúť sa vpred. Sú odvážni a pracovití. Vyznačujú sa vysokou produktivitou a disciplinovanosťou.

13. 12. - 16. 12. - NANAEL -Vyznačujú sa svojou cieľavedomosťou. Baví ich vzdelávane, radi sa učia nové veci, vynikajú najmä v zložitých odboroch ako je veda či matematika. Sú precízni a chápaví, svoju pozornosť vedia upriamiť na detail. Občas sa zasnívajú a môžu vyzerať nezúčastnene, vždy však dosiahnu to, čo chcú.

17. 12. - 21. 12. - NITAEL - Jeho chránenci zvyčajne žijú dlhým a šťastným životom v blahobyte. Vyznačujú sa fyzickou zdatnosťou a šikovnosťou, ktorá ich chráni pred nehodami a úrazmi. V spoločnosti sú obľúbení a známi, jednak vďaka svojmu šarmu a atraktívnemu výzoru, ale aj ich dobrému srdcu. Sú priateľskí a láskaví, radi sa starajú o druhých.

22. 12. - 26. 12. - MEBAHIÁŠ -Je patrónom plodnosti a počatia. Ľudia pod jeho ochranou sú výnimočné osobnosti, ktoré majú tendenciu dosiahnuť veľké veci, a tým pádom aj mimoriadny úspech a popularitu. Vyznačujú sa duševnou a fyzickou silou vďaka ktorej vzbudzujú rešpekt a autoritu. Neriskujú, ale radšej si všetko dopredu zvážia a naplánujú. Sú čestní a dobrosrdeční.

27. 12. - 31. 12. - POIEL - Svojich chránencov obdarúva mimoriadnym talentom a pomáha im dosiahnuť úspech a uznanie spoločnosti. Sú pracovití a disciplinovaní, pracujú na tom aby sa zlepšovali a vždy dosiahnu to, čo chcú. Napriek tomu, že sú slávni a úspešní, ostávajú skromní a pokorní. Sú očarujúci, majú dobrú náladu a zmysel pre humor, za čo sú obľúbení.