Anjeli na august

01.08.2020

Vitajte, krásne augustové dni!

Pod vplyvom mocného anjela logiky, Hamaliela, nám pred očami rozkvitne ďalší mesiac. Čaká nás v ňom 31 dní, v ktorých môžeme urobiť niečo dobré nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Pomoc môže mať mnohé podoby.

Nad augustom bdie anjel Hamaliel. Hamaliel s mocnou žiarou predsedá slnečnému znaku Panny. Navyše je aj vládcom "rádov cnosti". Kde presne uvidíme v auguste jeho vplyv? Hamaliel vyniká najmä v tom, že inštruuje, sprevádza tých, ktorí si ctia zodpovednosť. Vďaka nemu tak môžete lepšie zvládnuť ťažké situácie.

Keďže je anjelom logiky, obrátiť sa naň môžete pri zlepšovaní sa v oblasti logického a usporiadaného myslenia. Aj keď sa možno považujete za človeka, ktorého ovládajú emócie a máte pocit, že logické myslenie nie je vašou najlepšou prednosťou, nevadí. Aj menší krok dopredu môžete brať pozitívne. Logické myslenie nám pomáha udržať si nadhľad a vnímať veci objektívnejšie - zíde sa to pri konfliktoch či iných stresových situáciách.

V začiatkoch septembra sa žezlo ochrany predá anjelovi Urielovi. Ide o anjela, ktorý okrem iného koordinuje prácu všetkých archanjelov. Uriel nám daruje tvorivý oheň a moc proroctva. Prináša božské svetlo do našich životov, premieňa bolestivé spomienky a obnovuje mier v nás. Pomáha premieňať naše najhoršie sklamania na naše najväčšie požehnania. Je tiež známy ako "anjel pokánia", patrón literatúry a hudby.