OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Spolu s GDPR nadobudne účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre mňa veľmi dôležité. Preto kladiem dôraz na ich ochranu. V súlade s GDPR by som vám rada dodala podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávam, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.
Vaše údaje pri návštevách stránky Pravá veštba, či blogu Pravá veštba spracovávam ja, samotná veštica, živnostníčka - teda Dominika Držiková, 2D&D design, Štefánikova trieda 82/64 94901 Nitra,
IČO46833803
DIČ1085344238


Pri návšteve týchto stránok, ktoré prevádzkujem a medzi nimi je aj www.pravavestba.sk a www.pravavestba.eu, používaním týchto služieb v súvislosti s týmito stránkami, alebo odoberaním informačných e-mailov mi dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujem a používam ich, tak zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberám ďalších sprostredkovateľov, alebo príjemcov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Pri objednávaní vešteckých alebo iných ezoterických služieb mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o krstné meno, dátum narodenia, e-mailovú schránku, prípadne aj telefonický kontakt. Keďže s časťou týchto údajov /krstné meno, dátum narodenia / pracujem pri vešteckom rozbore a s časťou pri samotnom výklade kariet /zasielanie veštby na e-mail, prípadne jej sprostredkovanie počas telefonickej konzultácie/, zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť. Ďalej poskytujem 100% diskrétnosť, nikdy nehovorím o menách ani o zákazníkoch žiadne vyveštené ani osobné veci, s ktorými sa mi zdôveria.


Krstné meno a dátum narodenia potrebujem na napojenie sa na klienta, rovnako ako aj údaje o tých osobách, ktorým sa ešte veští (pri výklade na vzťahy, či na zdravie rodiča alebo dieťaťa...).
E-mailovú adresu, prípadne číslo telefónu potrebujem na zaslanie, resp. sprostredkovanie samotnej veštby.
V prípade záujmu zasielam aj zadarmo ochranný náramok na adresu. Údaje o adrese potrebujem na zaslanie náramku cez poštu. Je však vždy doručený diskrétne, bez loga veštenia.
Ak sa jedná o objednávku z e-shopu, tam potrebujem údaje o adrese, aby som opäť vedela doručiť objednávku k majiteľovi.

Nákup veštenia je možný až od 18 rokov. Inak sa dá sprostredkovať veštenie cez stránky jaspravim.sk


Môžete požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ. Sami sa potom môžete kedykoľvek odhlásiť v zápätí akéhokoľvek e-mailu.
Pri prechádzaní webových stránok používam cookies a zaznamenávam vašu IP adresu. Cookies používam pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára (aby ste nemuseli pri zlom zadaní neustále vypisovať to isté), po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Vnímam to ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Ak by som nepoužívali cookies, nevedela by som, čo sa vám páči a ako vyhovieť vašim požiadavkám, skrátka bez používania cookies by vaše surfovanie bolo pre vás omnoho nekomfortnejšie.Webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Vami poskytnuté údaje chránim v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité. S vašimi osobnými údajmi neobchodujem a nepredávam ich žiadnym spôsobom tretím stranám. K vašim osobným údajom mám prístup len ja, prevádzkovateľka webu a veštenia.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov a príjemcov, ktorí sa na dané spracovania špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
Google - Google Analytics a Google AdWords
Wix - zasielanie e-mailov, analytika, web
Facebook, Instagram, Blogger, Youtube, Pinterest
Websupport, Wix - hosting
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšiu aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.


Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z e-mailových noviniek obmedzuje účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení, ale vaše osobné údaje stále zostávajú u mňa).


Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudem reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budem veľmi rada, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.


Pokiaľ ma budete chcieť skontaktovať alebo by ste radi zmenili nejaké podmienky, pokojne mi napíšte na pravavestba@gmail.com

Vaša Dominika