VEŠTENIE LÁSKY VÝSLEDOK

09.06.2021

VEŠTENIE LÁSKY VÝSLEDOK

Máme tu výsledok kartičiek anjelov lásky. O týždeň ďalšie samoveštenie 😉

Ak ste si vybrali prvú kartičku:

Prijmite pomoc svojich priateľov. Anjeli lásky vám pomáhajú prostredníctvom iných ľudí, a síce do takej miery, do akej im to sami umožníte. Táto karta naznačuje, že je treba, aby ste boli ochotnejší požiadať o radu, predovšetkým čo sa týka vášho milostného života: napríklad hovoriť o svojich pocitoch, snoch a prianiach. Zároveň dovoľte druhým, aby vám pomáhali. Možno vám ponúknu pomocnú ruku, poradia, alebo dokonca o niekom vedia, kto by mohol byť váš potenciálny partner.

Ak ste si vybrali druhú:

Náboženský ohľad. Táto karta ukazuje, že náboženstvo a spiritualita sú nie príliš nápadným, no dôležitým prvkom vášho milostného života. Možno hľadáte pre svoj vzťah takého partnera, ktorý je rovnakého presvedčenia ako vy. Pokiaľ tomu tak je, potom táto karta vás vedie k tomu, aby ste svoju lásku hľadali na miestach, kde sa stretávajú ľudia s podobnou vierou ako vy.

Ak však máte partnera, ktorý nie je duchovne založený alebo sú jeho presvedčenia zásadne odlišné od vašich, ste zrejme nespokojný. Možno sa riadite rodinnými tradíciami, ktoré od vás očakávajú, že si vezmete niekoho, kto prislúcha rovnakej kultúre či náboženstva.

Anjeli lásky vám pomáhajú tento problém riešiť a nabádajú vás, aby ste behom celého procesu zostali sami sebou. Rozhodnite sa, čo ste a čo nie ste ochotný vo svojom vzťahu akceptovať a čoho si na partnerovi najviac ceníte.